transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dynamical twists and quantization

Författare och institution:
Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Contemporary Mathematics, 376 s. 289-297
ISBN:
0-8218-3630-7
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
51254
Posten skapad:
2007-10-03 19:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007