transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Host genetic resistance to symptomatic norovirus (GGII.4) infections in Denmark

Författare och institution:
Elin Kindberg (-); Britt Åkerlind (-); C. Johnsen (-); J. D. Knudsen (-); O. Heltberg (-); Göran Larson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Blenda Böttiger (-); L. Svensson (-)
Publicerad i:
J Clin Microbiol, 45 ( 8 ) s. 2720-2
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A total of 61 individuals involved in five norovirus outbreaks in Denmark were genotyped at nucleotides 428 and 571 of the FUT2 gene, determining secretor status, i.e., the presence of ABH antigens in secretions and on mucosa. A strong correlation (P = 0.003) was found between the secretor phenotype and symptomatic disease, extending previous knowledge and confirming that nonsense mutations in the FUT2 gene provide protection against symptomatic norovirus (GGII.4) infections.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
51238
Posten skapad:
2007-10-03 16:23
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007