transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vägvisare mot en hållbar stad? En kvalitativ studie i samband med Stockholmsförsöket 2005-2006

Författare och institution:
Olle Hagman (Sociologiska institutionen & Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier); Bengt Håkan Andreasson (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Paper presenterat vid Trafikdagar i Aalborg, augusti 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
Trafik, transporter, resvanor, trängselavgifter
Postens nummer:
51225
Posten skapad:
2007-10-03 15:36
Posten ändrad:
2007-10-03 16:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007