transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Morning Queue and the Meter Maid. On the Broken Promises of Automobility

Författare och institution:
Olle Hagman (Sociologiska institutionen & Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier)
Publicerad i:
Paper presented at the IGU-RGS Conference, International Geographic Union, Glasgow, August 2004,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Automobile, mobility, modernity, transport, congestion, parking
Postens nummer:
51224
Posten skapad:
2007-10-03 15:31
Posten ändrad:
2007-10-03 16:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007