transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Morning Queues and Parking Problems. On the Broken Promises of the Automobile

Författare och institution:
Olle Hagman (Sociologiska institutionen & Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier)
Publicerad i:
Mobilities, 1 ( 1 ) s. 63-74
ISSN:
1745-0101
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Automobile, mobility, modernity, traffic, transport, congestion, parking
Postens nummer:
51184
Posten skapad:
2007-10-03 14:15
Posten ändrad:
2007-10-03 16:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007