transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

3-methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency and severe multiple sclerosis.

Författare och institution:
Niklas Darin (-); Oluf Andersen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Lars-Martin Wiklund (-); Daniel Holmgren (-); Elisabeth Holme (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin)
Publicerad i:
Pediatric neurology, 36 ( 2 ) s. 132-4
ISSN:
0887-8994
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This report describes a female with isolated 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency. She had a mild Reye-like episode, loss of scalp hair, psychomotor retardation, and an attention-deficit hyperactivity disorder. The diagnosis was made at 13 years of age when she developed relapsing remitting multiple sclerosis with a malignant course. Treatment with steroids had initially a good therapeutic effect on the relapses. The response to interferon beta-1a treatment was poor. On mitoxantrone treatment there was a considerable neurologic recovery.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adjuvants, Immunologic, therapeutic use, Adolescent, Analgesics, therapeutic use, Brain, pathology, Carbon-Carbon Ligases, deficiency, Female, Humans, Interferon-beta, therapeutic use, Magnetic Resonance Imaging, Metabolism, Inborn Errors, complications, pathology, Mitoxantrone, therapeutic use, Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting, complications, drug therapy, pathology, Steroids, therapeutic use
Postens nummer:
51183
Posten skapad:
2007-10-03 14:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007