transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förvaltningschefers styrning

En studie av praktik och representation i skolans värld

Författare och institution:
Anna Cregård (Förvaltningshögskolan & Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
ISBN:
91-631-0453-9
Antal sidor:
231
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Förvaltningshögskolan & CEFOS, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Datum för examination:
2001-01-13
Lokal:
Hörsalen Dragonen, Sprängkullsgatan 19 kl. 10.15
Sammanfattning (abstract):
Chefers styrning av underordnade ingår ofta som en självklar del av chefskapet. Det betraktas som naturligt. Men relationerna mellan chef och underordnad kan vara av sådan karaktär, att de underordnade inte godkänner styrningen. Kanske är det så att de hierarkiskt underordnade är så pass autonoma, att chefens möjligheter att framställa styrning är begränsade och annorlunda. I Förvaltningschefers styrning följs tre förvaltningschefer med autonoma underordnade. Deras styrning fokuseras och beskrivs, och en begreppsapparat som gör det möjligt att tala om denna sorts styrning utvecklas. Begreppsapparaten tar sin utgångspunkt i ett närbesläktat ord till styrning, nämligen disciplinering. I boken diskuteras också begreppen representation och praktik, vilka är två situationer som är fundamentalt olika. I båda dessa situationer framställs styrning – men på något olika sätt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
styrning, förvaltningschef, disciplinering, kontroll, hierarki, makt, skola, rektor
Ytterligare information:
Om avhandlingen, från GU centralt, resp. Förvaltningshögskolan. (Officiellt abstract ej tillgängligt.)
Postens nummer:
51072
Posten skapad:
2007-10-03 10:37
Posten ändrad:
2007-10-03 10:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007