transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bra kan bli bättre

Lidköpings ledarskap vid två tidpunkter

Författare och institution:
Anna Cregård (Förvaltningshögskolan)
Antal sidor:
22
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Kommunforskning i Västsverige, KFi U-rapport nr 72
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Hur ser chefer och stabspersonal i en kommun på ledarskapet inom den egna kommunen? Och hur uppfattar de sitt eget arbete? Det är frågor som ställs i denna rapport om ledarskapet i Lidköpings kommun. Rapporten består av två ögonblicksbilder, som ska jämföras med varandra. Respondenterna som ingår i undersök- ningen medverkar nämligen som deltagare i en omfattande ledarskapsutbildning. Denna rapport utgör dels en ”före-mätning”, dels en ”efter-mätning” där ledarskapsutbildningen utgör det som ska ge effekter på ledarskapet. Mätningarna har också utgjort underlag för en gruppdiskussion med några av förvaltningscheferna och kommundirektören. Resultaten har även kommenterats vid en presentation för Lidköpings kommuns övriga chefer. Därmed redovisas också några av de synpunkter och förklaringar som framkommit.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
ledarskap, chefskap, utveckling, arbetsmiljö, kommun, Lidköping
Ytterligare information:
Se KFi-Publikationer för en förteckning över utgivna rapporter i serien, samt möjlighet att ladda ner flertalet av dem.
Postens nummer:
51034
Posten skapad:
2007-10-03 09:28
Posten ändrad:
2007-10-03 09:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007