transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Indigenous households : transculturation of Sicily and southern Italy in the Archaic period

Författare och institution:
Katarina Streiffert Eikeland (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GOTARC. Series B, Gothenburg archaelogical Theses, ISSN 0282-6860; nr 44
ISBN:
91-85245-28-3
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi,klassisk
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/16927
Postens nummer:
51001
Posten skapad:
2007-10-02 21:18
Posten ändrad:
2010-10-18 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007