transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Individ och kollektiv i förromersk järnålder

Författare och institution:
Ulf Ragnesten (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GOTARC. Series B, Gothenburg archaelogical Theses, ISSN 0282-6860; nr 46
ISBN:
978-91-85245-32-1
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Datum för examination:
2007-10-12
Tidpunkt för examination:
13.00
Lokal:
Sal 219 Arkeologen Olof Wijksgatan 6 kl. 13.00
Opponent:
Professor Christopher Prescott, Oslo
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/17132
Postens nummer:
51000
Posten skapad:
2007-10-02 21:15
Posten ändrad:
2010-10-19 14:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007