transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sustainable Livelihoods – Our Contribution

Författare och institution:
Helena Shanahan (Institutionen för mat, hälsa och miljö)
Publicerad i:
Human Perspectives on Sustainable Future / A-L. Rauma, S. Pöllänen & P. Seitamaa-Hakkarainen (Eds.), s. 187-207
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Univ. of Joensuu
Förlagsort:
Joensuu
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
Postens nummer:
50995
Posten skapad:
2007-10-02 16:14
Posten ändrad:
2007-12-17 12:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007