transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En studie av arbetstillfredsställelse och arbetsvillkor i Västra Götalandsregionens primärvård

Författare och institution:
Bengt Furåker (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Paper presented at a HEL Conference, Göteborg University, June 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Ytterligare information:
Published under the same title in 2005
Postens nummer:
50986
Posten skapad:
2007-10-02 16:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007