transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ALI Syd. Bedömningsrapport

Författare och institution:
Bengt Furåker (Sociologiska institutionen)
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
National Institute for Working Life
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
50960
Posten skapad:
2007-10-02 15:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007