transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kommentar till Lisas berättelse.

Författare och institution:
Tom Leissner (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Leva med beroende,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Uppsala pub. House
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
50956
Posten skapad:
2007-10-02 15:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007