transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spherical transform and Jacobi polynomials on root systems of type BC

Författare och institution:
Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Int. Math. Res. Not. , 2005 ( 51 ) s. 3169--3189.
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
50891
Posten skapad:
2007-10-02 13:08
Posten ändrad:
2015-12-17 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007