transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Femily meals in Gana, Russia and Sweden. Family meals and disparities in global ecosystem dependency

Författare och institution:
Helena Shanahan (Institutionen för mat, hälsa och miljö); Annika Carlsson-Kanyama (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK)); C Offei-Ansah (Institutionen för mat, hälsa och miljö); Marianne Pipping Ekström (Institutionen för mat, hälsa och miljö); M Potapova (Institutionen för mat, hälsa och miljö)
Publicerad i:
Hushållsvetenskap & Co (Helena Shanahan), s. 181-193
ISBN:
978-91-976784-1-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
Nyckelord:
Households meals, globalization, dependency, environmental impact
Postens nummer:
50823
Posten skapad:
2007-10-02 09:29
Posten ändrad:
2007-10-10 10:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007