transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kön och socialt arbete - en introduktion

Författare och institution:
Ulla-Carin Hedin (Institutionen för socialt arbete); Sven-Axel Månsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socialvetenskaplig Tidskrift , årgång 7 ( nummer 1-2/2000 ) s. sid 3-12
ISSN:
1104 -1420
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Det råder oenighet om på vilket sätt den sociala könsordningen har förändrats under de gångna decennierna. Å ena sidan finns det inget tvivel om att kvinnorna har flyttat fram sina positioner på den offentliga arenan. Kvinnor deltar mer i politik, utbildning och förvärvsarbete än tidigare. Å andra sidan hävdar många inte minst kvinnoforskare att den jämställdhet vi fått är en jämställdhet på männens villkor. Mansdominansen har egentligen inte försvagats, bara förändrats till form och innehåll.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
genusordning, kön och socialt arbete
Postens nummer:
50806
Posten skapad:
2007-10-01 16:20
Posten ändrad:
2007-10-10 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007