transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Försök inte lura mig gosse- jag inga konster tål!

Författare och institution:
Eva Ossiansson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
Värdet av förtroende, s. 135-170
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
förtroende, kundrelationer
Postens nummer:
50803
Posten skapad:
2007-10-01 16:13
Posten ändrad:
2007-10-02 13:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007