transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Produktivitetsutveckling i tidningsföretag - en värdering av det statliga utvecklingsstödet

Författare och institution:
Lennart Hast (Företagsekonomiska institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
teknik, produktivitet, dagspress, presstöd
Postens nummer:
50794
Posten skapad:
2007-10-01 15:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007