transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Social Democracy and Agriculture: Some Conclusions

Författare och institution:
Birger Simonson (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Urban Radicals, Rural Allies: Social Democracy and the Agrarian Issue, 1870-1914, eds. Aad Blok, Keith Hitchins, Raymond Markey and Birger Simonson, s. 409-428
ISBN:
3-906770-15-X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Peter Lang
Förlagsort:
Bern
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
politisk strategi, ideologi, jordbrukspolitik
Postens nummer:
50783
Posten skapad:
2007-10-01 14:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007