transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sertoli-Leydig cell tumour in a postmenopausal woman showing all facets of the insulin resistance syndrome (IRS)

Författare och institution:
Eva Dahlgren (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Berit Gull (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Roger Willen (-); F Sundler (-); T Rosen (-); Per-Anders Jansson (Institutionen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
Ups J Med Sci, 110 ( 3 ) s. 233-6
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Sertoli-Leydig cell tumours are rare sex stromal tumours with an incidence of < 0.5% of all ovarian tumours. Most frequently this tumour occurs in young women with a history of amenorrhoea, hirsutism and lowered pitch. Here, we report on a woman with IRS, postmenopausal virilization and increased testosterone levels due to a Sertoli-Leydig cell tumour. This is the first case to suggest an association between IRS and Sertoli-Leydig cell tumours. Furthermore, we highlight the difficulties in detecting this ovarian tumour with sonography.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Female, Humans, Immunohistochemistry, *Insulin Resistance, Middle Aged, Postmenopause/*physiology, Sertoli-Leydig Cell Tumor/*complications/*pathology
Postens nummer:
50763
Posten skapad:
2007-10-01 13:06
Posten ändrad:
2011-07-01 13:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007