transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lidelsens rätt och passionens pris. Kärlekens val hos Bremer och Lagerlöf

Författare och institution:
Jenny Bergenmar (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Mig törstar! Studier i Fredrika Bremers spår, red. Åsa Arping och Birgitta Ahlmo-Nilsson, Gidlunds förlag, s. 245-258
ISBN:
91-7844-341-5
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Selma Lagerlöf, Fredrika Bremer, romantik, könskritik
Postens nummer:
50744
Posten skapad:
2007-10-01 11:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007