transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Eros på jorden. Förälskelsen som situation i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga

Författare och institution:
Jenny Bergenmar (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Kvinnan, kärleken och romanen i kvinnliga 1800-talsförfattares texter, red. Yvonne Leffler, Karlstad 2001, s. 119-144
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Selma Lagerlöf, kärlekssyn, genus
Postens nummer:
50742
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2007-10-01 11:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007