transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parodin som strategi. En studie av det parodiska i Selma Lagerlöfs romaner Charlotte Löwensköld och Anna Svärd

Författare och institution:
Jenny Bergenmar (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Om Lagerlöf, red Tomas Forser. Meddelanden nr 23, Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, ( 23 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Selma Lagerlöf, parodi, könskritik
Postens nummer:
50739
Posten skapad:
2007-10-01 11:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007