transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lidelsens rätt och passionens pris. Kärlekens val hos Bremer och Lagerlöf

Författare och institution:
Jenny Bergenmar (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
I Selma Lagerlöfs värld. Fjorton uppsatser redigerade av Maria Karlsson och Louise Vinge, s. 119-130
ISBN:
91-7139-723-X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Symposion
Förlagsort:
Stockholm/Stehag
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Selma Lagerlöf, Fredrika Bremer, romantik, könskritik
Postens nummer:
50733
Posten skapad:
2007-10-01 11:23
Posten ändrad:
2009-01-21 10:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007