transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Män gör män av spolingar

Författare och institution:
Helena Johansson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socialpolitik, ( 4 ) s. 36-37
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
manliga förebilder, kön, socialt arbete
Postens nummer:
50710
Posten skapad:
2007-10-01 09:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007