transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Flexibility and Stability inWorking Life

Redaktör(er):
Bengt Furåker (Sociologiska institutionen); Kristina Håkansson (Sociologiska institutionen); J Ch Karlsson (-)
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
Houndmills, Basingstoke
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
50652
Posten skapad:
2007-09-28 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007