transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det sociala nätverkets kapaciteter. Om forskning kring informellt ekonomiskt och materiellt stöd

Författare och institution:
Majen Espvall (-); Peter Dellgran (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Sociologisk Forskning, ( 2 ) s. 47-65
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
50638
Posten skapad:
2007-09-28 13:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007