transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ULF's sociala sida. Om socialt stöd och sociala nätverk i levnadsnivåundersökningarna

Författare och institution:
Majen Espvall (-); Peter Dellgran (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socialvetenskaplig tidskrift, ( 1 ) s. 3-18
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
50636
Posten skapad:
2007-09-28 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007