transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Internationell marknadsanalys. Teorier och metoder - En affärsprocessansats

Författare och institution:
Margreth Nilsson Molnár (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Josef Molnár (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
ISBN:
978-91-633-1113-0
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Kompendiet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Internationell marknadsanalys
Postens nummer:
50592
Posten skapad:
2007-09-28 11:44
Posten ändrad:
2007-10-10 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007