transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

University Policy and Ideological Shift - On Reversed

Författare och institution:
Stefan Thorpenberg (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Journal of Critical Education Policy Studies, 3 ( 1 )
ISSN:
1740-2743
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
50589
Posten skapad:
2007-09-28 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007