transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nationellt eller gemensamt ansvar för kärnavfall i EU

Författare och institution:
Thomas Erhag (Juridiska institutionen); Per Cramér (Juridiska institutionen); Sara Stendahl (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Samhällsforskning 2006 : betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle , s. 103-115
ISBN:
91-976141-3-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Svensk kärnbränslehantering AB
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
50584
Posten skapad:
2007-09-28 11:25
Posten ändrad:
2007-10-05 08:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007