transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Task force on thoracic pain management]

Författare och institution:
Leif Erhardt (-); Johan Herlitz (Hjärt-kärlinstitutionen); L. Bossaert (-); M. Halinen (-); M. Keltai (-); R. Koster (-); C. Marcassa (-); T. Quinn (-); H. van Weert (-)
Publicerad i:
Ital Heart J Suppl, 5 ( 4 Suppl ) s. 298-323
ISSN:
1129-4728 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Acute Disease, Algorithms, *Chest Pain/diagnosis/etiology/therapy, Echocardiography/methods, Electrocardiography, Emergency Service, Hospital/standards, Humans, Quality Control, Thrombolytic Therapy, Tomography, Emission-Computed, Single-Photon, Triage
Postens nummer:
50536
Posten skapad:
2007-09-28 09:30
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007