transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The chemical influence of chemo-mechanical caries removal on the surface topography of dental restorative materials

Författare och institution:
Anna Arvidsson (Odontologiska institutionen, Avdelningen för oral protetik/odontologisk materialvetenskap & Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Percy Milleding (Odontologiska institutionen); Ulf Örtengren (Odontologiska institutionen, Avdelningen för oral protetik/odontologisk materialvetenskap); Ann Wennerberg (Odontologiska institutionen, Avdelningen för oral protetik/odontologisk materialvetenskap & Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
The 7th World Biomaterials Congress, 040517-040521, Sydney,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
50519
Posten skapad:
2007-09-27 20:56
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007