transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Post-discharge survival following pre-hospital cardiopulmonary arrest owing to cardiac aetiology

Författare och institution:
Johan Herlitz (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Eur Heart J, 27 ( 4 ) s. 377-8
ISSN:
0195-668X (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Coronary Disease/*complications/mortality, Emergency Medical Services, Heart Arrest/etiology/*mortality/therapy, Hospitalization, Humans
Postens nummer:
50482
Posten skapad:
2007-09-27 14:56
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007