transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Broderskap

Författare och institution:
Stig Grundvall (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
NIKK. På nye eventyr – mandsforskare uden gränser. Artikler fra nordisk konferance om mandsforskning, Småskrifter ( 6 ) s. 94-99
ISBN:
82-7864-012-2
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Artikeln är ett försök att förstå broderskapets kulturspecifika betydelse inom bikermiljön. Vad betyder Mc-klubbens idealiserade gemenskap för bikern och hans reproduktion av manlighet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi ->
Etnografi
Nyckelord:
broderskap, initiation, rivalitet, maskulinitet
Postens nummer:
50415
Posten skapad:
2007-09-27 12:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007