transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gender equality and women’s rights legislation in Sweden and Norway

Författare och institution:
Eva-Maria Svensson (Juridiska institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Ytterligare information:
Rapport till Katalanska regeringen, maj 2006
Postens nummer:
50402
Posten skapad:
2007-09-27 12:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007