transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Regel och skön i nordisk förvaltningsrätt

Författare och institution:
Lotta Vahlne Westerhäll (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Forvaltningsretlige Perspektiver ,
ISBN:
978-87-574-1416-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlagsort:
Köpenhamn
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
50379
Posten skapad:
2007-09-27 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007