transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Resistin and GFR

Författare och institution:
Björn Fagerberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Carita Fagerlund (Wallenberglaboratoriet); Johannes Hulthe (Wallenberglaboratoriet)
Publicerad i:
Kidney Int, 70 ( 7 ) s. 1371; author reply 1372
ISSN:
0085-2538 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Body Mass Index, C-Reactive Protein/analysis, Cohort Studies, Creatinine/blood, Diabetes Mellitus/*blood/physiopathology, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, Female, *Glomerular Filtration Rate, Glucose Tolerance Test, Humans, Insulin/blood, Leukocyte Count, Middle Aged, Multivariate Analysis, Resistin/*blood
Postens nummer:
50373
Posten skapad:
2007-09-27 11:01
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007