transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Diverse origin of vascular smooth muscle cells in the neointima

Författare och institution:
Xianghua Zhou (Wallenberglaboratoriet); Caroline Beck (Wallenberglaboratoriet); Jan Borén (Wallenberglaboratoriet); Levent Akyürek (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för anatomi och cellbiologi)
Publicerad i:
Anadolu Kardiyol Derg, 5 ( 3 ) s. 216-20
ISSN:
1302-8723 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Animals, Disease Models, Animal, Graft Occlusion, Vascular/*physiopathology, Humans, Mice, Muscle, Smooth, Vascular/*physiopathology, Myocytes, Smooth Muscle/*physiology, Tunica Intima/*physiopathology
Postens nummer:
50321
Posten skapad:
2007-09-27 09:19
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007