transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trovärdig välfärdspolitik?

Författare och institution:
Lennart Nilsson (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) & Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Det nya Sverige (red. S. Holmberg & L. Weibull), s. 119-134
ISBN:
978-91-89673-11-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-institutet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
50304
Posten skapad:
2007-09-27 08:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007