transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Methodological aspects of measuring oxidized low density lipoproteins in human serum and plasma

Författare och institution:
Jeanna Perman (Wallenberglaboratoriet); Carita Fagerlund (Wallenberglaboratoriet); Johannes Hulthe (Wallenberglaboratoriet)
Publicerad i:
Scand J Clin Lab Invest, 64 ( 8 ) s. 753-5
ISSN:
0036-5513 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Edetic Acid/pharmacology, Heparin/pharmacology, Humans, Lipoproteins, LDL/*blood, Serum/*chemistry, Temperature, Time Factors
Postens nummer:
50295
Posten skapad:
2007-09-26 17:14
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007