transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How does mutant proprotein convertase neural apoptosis-regulated convertase 1 induce autosomal dominant hypercholesterolemia?

Författare och institution:
Pernilla Jirholt (Wallenberglaboratoriet); Martin Adiels (Wallenberglaboratoriet); Jan Borén (Wallenberglaboratoriet)
Publicerad i:
Arterioscler Thromb Vasc Biol, 24 ( 8 ) s. 1334-6
ISSN:
1524-4636 (Electronic)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Amino Acid Substitution, Apolipoprotein B-100, Apolipoproteins B/metabolism, Cholesterol Esters/metabolism, Genes, Dominant, Genetic Heterogeneity, Humans, Hyperlipoproteinemia Type II/*genetics/metabolism, Lipoproteins/chemistry/metabolism, Lipoproteins, IDL, Lipoproteins, LDL/chemistry/metabolism, Lipoproteins, VLDL/chemistry/metabolism/secretion, Mutation, Missense, Point Mutation, Proteasome Endopeptidase Complex/metabolism, Protein Transport, Serine Endopeptidases/chemistry/*genetics
Postens nummer:
50288
Posten skapad:
2007-09-26 17:01
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007