transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[The heart remembers...and if we remember that, unnecessary examinations can be avoided]

Författare och institution:
L. Wecke (-); Lennart Bergfeldt (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Lakartidningen, 103 ( 1-2 ) s. 42-4, 46
ISSN:
0023-7205 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Aged, Arrhythmia/diagnosis, *Cardiac Pacing, Artificial, Diagnosis, Differential, *Electrocardiography, Female, Heart/*physiology, Heart Conduction System/physiology, Heart Ventricles/physiology, Humans, Male, Middle Aged, Myocardial Ischemia/diagnosis
Postens nummer:
50115
Posten skapad:
2007-09-26 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007