transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cerebral palsy in western Sweden - Epidemiology and function

Författare och institution:
Kate Himmelmann (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
ISBN:
91-628-6998-1
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-12-13
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
cerebral palsy, prevalence, aetiology, motor function, dyskinetic, bilateral spastc, growth
Postens nummer:
50056
Posten skapad:
2007-09-26 08:54
Posten ändrad:
2007-09-26 10:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007