transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gravfältet vid Carlslund : gravfält från äldre järnålder och bo- platslämningar från yngre bronsålder : arkeologisk undersökning, Uppland, Hammarby socken, RAÄ 214 (GOTARC. Serie C. Arkeologiska skrifter, 22)

Författare och institution:
Roger Edenmo (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
50039
Posten skapad:
2007-09-25 23:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007