transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Slöinge 1992-1996 : undersökningar av en boplats från yngre järnålder (GOTARC. Serie C. Arkeologiska skrifter, 42)

Författare och institution:
Lars Lundqvist (Institutionen för arkeologi och antikens kultur); Caroline Arcini (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
ISBN:
91-85952-51-6
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
50035
Posten skapad:
2007-09-25 22:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007