transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hot och våld socialt problem

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Blekinge Läns Tidning den 25 september 2007.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Hot och våld, socialt arbete, socialsekreterare, skadeprevention, skyddsåtgärder, harmoniska möten, ambulanssjukvårdare, läkare, psykologer, sjuksköterskor, skadepreventivt lärande
Postens nummer:
50000
Posten skapad:
2007-09-25 21:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007