transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The association between short stature and sensorineural hearing loss

Författare och institution:
Marie-Louise Barrenäs (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); S. Bratthall (-); Jovanna Dahlgren (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Hear Res, 205 ( 1-2 ) s. 123-30
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In order to test the Thrifty Phenotype Hypothesis on hearing, data from two cross-sectional studies on hearing were re-evaluated. The data sets comprised 500 18-year-old conscripts, and 483 noise-exposed male employees. Sensorineural hearing loss (SNHL) was over-represented among conscripts with a short stature (odds ratio=2.2) or hearing loss in the family (odds ration=4.2), but not among noise-exposed conscripts (odds ratio=0.9-1.3). Among noise-exposed short employees, hypertension and age exhibited a negative impact on high frequency hearing thresholds, while among tall employees hypertension had no effect on hearing and the influence of age was less pronounced (p<0.01 for body height; p<0.02 for age, hypertension and the interaction between body height and hypertension; p<0.05 for the interaction between body height and age). This suggests that mechanisms linked to fetal programming and growth retardation and/or insulin-like growth factor 1 levels during fetal life, such as a delayed cell cycle during the time window when the cochlea develops, may cause SNHL in adulthood.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
49890
Posten skapad:
2007-09-25 13:56
Posten ändrad:
2007-11-13 14:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007