transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exploring cognitive patterns in environmental law research

Författare och institution:
Filip Bladini (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Paper prepared for the 7th Nordic Environmental Social Science Research Conference, Göteborg, 15-17 June 2005,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
49873
Posten skapad:
2007-09-25 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007